Privacy policy Studio Dongo

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van Studio Dongo en de daarvoore noodzakelijke persoonsgegevens aan Studio Dongo overmaken.

Studio Dongo draagt zorg voor hun privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de GDPR.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan Studio Dongo erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

Studio Dongo  kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer

u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website of met een inschrijvingsformulier

u op onze website één van onze merchandising items heeft gekocht en ons uw mail- of postadres heeft gegeven zodat wij u deze gekochte items konden bezorgen

u ons bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, online gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze leveringen en prestaties

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden

om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.

om tickets die u bestelde voor één van onze voorstellingen op te sturen via mail of uitzonderlijk per post indien u over geen internet beschikt of bij panne van het internet, PC of printer.

om u de informatie te leveren die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, uw reserveringen en bestellingen

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Enkel medewerkers van Studio Dongo verwerken uw gegevens en zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking er van.

Studio Dongo zorgt zelf voor de uitvoering van de meeste van bovengenoemde taken en prestaties maar is soms genoodzaakt beroep te doen op een derde-dienstverlener voor zekere activiteiten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verkopen van tickets.

In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw gegevens nooit aan derden doorgeven.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan vijf jaar na hun laatste gebruik en wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt.

Onze internetverbinding is beveiligd met SSL. Wij maken back-ups van de gegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Studio Dongo maakt geen gebruik van cookies.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Indien u na het lezen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft kan u met ons contact opnemen.

Dit zijn onze gegevens:

Studio Dongo, naamloze vennootschap, RPR Antwerpen, BE 0422.204.376,

Duinendreef 13 2950 Kapellen, info@studiodongo.be

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Melding van onze privacyverklaring staat op onze websites www.deschaduwvantoonhermans.be, www.odeandiefreunde.be, www.bellissama.be, www.studiodongo.be

Studio Dongo  kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zal Studio Dongo telkens een aankondiging plaatsen op zijn websites.

Meest recente versie van deze Privacyverklaring 26 april 2022